About the Authors

Jian liang Yang

Physics Institute of Zhengzhou University, He Nan Zhengzhou, China

Corresponding Author

Email: bps267890@126.com