About the Authors

N. Podoprygora

Department of Physics and Methodology of her Teaching, Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad, Ukraine

A. Tkachenko

Department of Physics, Bohdan Khmelnytskyy National University, Cherkasy, Ukraine

Corresponding Author

Email: npodoprygora@ukr.net