About the Authors

Kholmat M. Shadimetov

Department of Computational Methods, Institute of Mathematics, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abdullo R. Hayotov

Department of Computational Methods, Institute of Mathematics, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Dilshod M. Akhmedov

Department of Computational Methods, Institute of Mathematics, National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Corresponding Author

Email: hayotov@mail.ru