About the Authors

Sheela. B

Department of biotechnology, Gitam institute of science, Gitam University, Visakhapatnam, India

Khasim Beebi. Sk

Department of biotechnology, Gitam institute of Technology, Gitam University, Visakhapatnam, India

Corresponding Author

Email: sheela_bethapudi@yahoo.com